PLANETA KVN

Moscow youth center PLANETA KVN Moscow, 2.5 ha