ZHUKOVKA

ZHUKOVKA Moscow region, Pushkinsky district, 0.2 ha